สรุปผลกิจกรรม


เลือกปีงบประมาณ
สรุปผลการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ 2567
(เฉพาะอาจารย์)

ลำดับ ชื่อกิจกรรม วันที่/เวลา สถานที่ สรุปผล
1

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 18 ก.ค. 2567

(เพิ่มเติม..)

18 ก.ค. 2567 (14.00-16.00)

ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารวิจัย

ยังไม่สรุปผล

2

กิจกรรมจิบน้ำชายามบ่าย การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน EP2: เทคนิคการใช้ Classdojo เพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอน วันที่ 12 ก.ค. 2567

(เพิ่มเติม..)

12 ก.ค. 2567 (13.30-15.30)

ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารวิจัย

ยังไม่สรุปผล

3

กิจกรรมจิบน้ำชายามบ่าย การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน EP1: การใช้ Chat GPT เพื่อการวางแผนการสอน วันที่ 20 มิ.ย. 2567

(เพิ่มเติม..)

20 มิ.ย. 2567 (13.30-15.30)

ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารวิจัย

ดูผล

4

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบ TQF ที่พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 วันที่ 4 มิ.ย. 2567

(เพิ่มเติม..)

4 มิ.ย. 2567 (13.30-16.30)

ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูผล

5

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบ TQF ที่พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 วันที่ 31 พ.ค. 2567 รอบเช้า

(เพิ่มเติม..)

31 พ.ค. 2567 (09.00-12.00)

ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูผล

6

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบ TQF ที่พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 วันที่ 31 พ.ค. 2567 รอบบ่าย

(เพิ่มเติม..)

31 พ.ค. 2567 (13.30-16.30)

ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูผล

7

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ e-Learning เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก วันที่ 21 พ.ค. 2567

(เพิ่มเติม..)

21 พ.ค. 2567 (13.30-16.00)

ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูผล

8

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การบันทึกข้อมูลเล่มรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ในระบบ TQF ที่พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 วันที่ 13 พ.ค. 2567

(เพิ่มเติม..)

13 พ.ค. 2567 (13.30-16.00)

ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูผล

9

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเขียนแผนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 วันที่ 8 พ.ค. 2567

(เพิ่มเติม..)

8 พ.ค. 2567 (9.00-12.00)

ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 โซน C อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

ดูผล

10

อบรมเรื่อง "English Pronunciation" วันที่ 20 มี.ค.2567

(เพิ่มเติม..)

20 มี.ค. 2567 (13.30-16.30)

ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย

ดูผล

11

อบรมการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ QP, QM, QC, QI สำหรับการตรวจสอบและรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565

(เพิ่มเติม..)

22 ก.พ. 2567 (9.00-12.00)

Zoom

ดูผล

12

EMI workshops on Classroom Language (Functional Phrases & Collocations) 21, February 2024

(เพิ่มเติม..)

21 ก.พ. 2567 (13.30-16.30)

Meeting room 3 (Pioneer), Academic Building 1

ดูผล

13

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Soft Skills Assessment วันที่ 16 ก.พ. 2567

(เพิ่มเติม..)

16 ก.พ. 2567 (9.00-16.00)

Zoom

ดูผล

14

KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 9 ก.พ. 2567

(เพิ่มเติม..)

9 ก.พ. 2567 (13.30-15.30)

ห้องระเบียงบรรณ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ดูผล

15

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ หลักการออกข้อสอบ MCQ การทำตารางวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) วันที่ 30 ม.ค. 2567

(เพิ่มเติม..)

30 ม.ค. 2567 (9.00-12.00)

Zoom

ดูผล

16

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ หลักการสร้างข้อสอบอัตนัย อัตนัยประยุกต์ และการตรวจข้อสอบอัตนัย วันที่ 23 ม.ค. 2567

(เพิ่มเติม..)

23 ม.ค. 2567 (9.00-12.00)

Zoom

ดูผล

17

อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 18 วันที่ 19-21 ม.ค. 2567

(เพิ่มเติม..)

19 ม.ค. 2567 (9.00 - 16.00) - 21 ม.ค. 2567 (9.00 - 16.00)

ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 โซน C อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

ดูผล

18

อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก วันที่ 10 ม.ค. 2567

(เพิ่มเติม..)

10 ม.ค. 2567 (13.30-16.30)

ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูผล

19

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การบันทึกข้อมูล มคอ.3 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558) วันที่ 5 ม.ค. 2567

(เพิ่มเติม..)

5 ม.ค. 2567 (13.30 - 15.00)

ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูผล

20

The Pre-UKPSF Self-study course

(เพิ่มเติม..)

31 ธ.ค. 2566 (-)

-

ดูผล


ค้นพบ 26 รายการ

Top