สรุปการเข้าร่วมกิจกรรม Retreatลำดับ Retreat จำนวนผู้เข้าร่วม วันที่จัด ผู้เข้าร่วม
1 Retreat ปีงบประมาณ 2565 109 1 ต.ค. 2564 ดูรายชื่อ
2 Retreat ครั้งที่ 8 94 28 พ.ย. 2564 ดูรายชื่อ
3 Retreat ครั้งที่ 7 99 27 พ.ย. 2564 ดูรายชื่อ
4 Retreat ครั้งที่ 6 21 21 ก.พ. 2564 ดูรายชื่อ
5 Retreat ครั้งที่ 5 24 20 ก.พ. 2564 ดูรายชื่อ
6 Retreat ครั้งที่ 4 21 2 ก.พ. 2564 ดูรายชื่อ
7 Retreat ครั้งที่ 3 27 16 ม.ค. 2564 ดูรายชื่อ
8 Retreat ครั้งที่ 2 16 20 ธ.ค. 2563 ดูรายชื่อ
9 Retreat ครั้งที่ 1 29 19 ธ.ค. 2563 ดูรายชื่อ

ค้นพบ 9 รายการ

Top