ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การเสวนาออนไลน์ GE Lunch Talk ครั้งที่ 3 หัวข้อ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป...เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน วันพุธที่ 12 มิ.ย.2567

441030191-1611613883007748-1235827359900634133-n

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การเสวนาออนไลน์ GE Lunch Talk ครั้งที่ 3 หัวข้อ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป...เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานในวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 12.00-13.00 น.

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

ลิงก์ https://kasets.art/v049n5
Meeting number: 2514 253 8397
Password: 050667

หรือที่เพจเฟสบุ๊คฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป https://www.facebook.com/GenEdKU/

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3vkThcE
[85] [16 พ.ค. 2567]

Top