ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเคล็ดลับการอ่านเร็วและเพิ่มพลังความทรงจำขั้นสูง (Speed Reading Secrets & Advanced Memory Power) รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  เคล็ดลับการอ่านเร็วและการเพิ่มพลังความทรงจำขั้นสูง รุ่นที่ 1พัฒนาศักยภาพของสมองขั้นสูง โดยท่านจะ
1. สามารถอ่านเร็วเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 เท่า
2. เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มความทรงจำเป็นเลิศ

ในวัน วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://il.mahidol.ac.th/th/speed-reading-and-advanced-memory/

 

Poster-Speed-Reading[205] [19 เม.ย. 2567]

Top