ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ ChatGPT & Gemini สำหรับการสอน-วิจัย วิทยาศาสตร์และ แพทยศาสตรศึกษาอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การใช้ ChatGPT & Gemini  สำหรับการสอน-วิจัย วิทยาศาสตร์และแพทยศาสตรศึกษาอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 3

ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร 

Early Birds และศิษย์เก่าคอร์สอบรมที่สถาบันฯ และชาวมหิดล ลดราคาพิเศษเหลือ 2,500 บาท
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://il.mahidol.ac.th/th/chatgpt-gemini-meded-3/

‼️  จุดเด่นของโครงการนี้คือ เรามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสมองกับการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้มากกว่า  20 ปี มาเป็นผู้ให้หลักการและแนวคิด สามารถนำกลับไปประยุกต์ในบริบทของผู้เข้าร่วมอบรมได้จริง ‼️

 

Poster-Chat-GPT-Gemini-3-jpg[191] [19 เม.ย. 2567]

Top