เหลือเวลาอีก 2 วันเท่านั้น ในการส่งผลงานสื่อและนวัตกรรมการเรียนและการสอนในกิจกรรม SHOW&SHARE

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานสื่อและนวัตกรรมการเรียนและการสอนในกิจกรรม SHOW&SHARE


ประเภทผลงาน 3 ประเภท
✅นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเรียนการสอน (Product Innovation)
✅นวัตกรรมเชิงกระบวนการทางการเรียนการสอน(Process Innovation)
✅นวัตกรรมบริการทางการเรียนการสอน(Service Innovation)

รางวัลทั้ง 3 ประเภท รางวัลมูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท
✨ รางวัลที่ 1 ในแต่ละ Track รางวัลละ 5,000 บาท✨
✨ รางวัลที่ 2 ในแต่ละ Track รางวัลละ 3,000 บาท✨
✨ รางวัลที่ 3 ในแต่ละ Track รางวัลละ 1,000 บาท✨
✨ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (วารสารได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

✨ เกียรติบัตร และ ของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ✨
ส่งผลงานและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sotl9.wu.ac.th/?page_id=1679 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567
สอบถามรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ sotl9.wu.ac.th
Facebook : SoTL9
โทรศัพท์ : 0-7547-7040 และ 0-7567-3770-71
[156] [14 มี.ค. 2567]

Top