ขอเรียนเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL9) ประจําปี พ.ศ. 2567

ขอเรียนเชิญร่วม โครงการสัมมนาวิชาการ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL9) ประจําปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ "Evolving Pedagogies and Thai Higher Education"


ในวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2567ณ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ ปาฐกถาพิเศษ,การเสวนาวิชาการ,การบรรยายพิเศษ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ,กิจกรรม Show and Share และ การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (Modern Education Expo)

ผู้สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://sotl9.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2567 (ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ และอัตราค่าลงทะเบียนราคาพิเศษได้จากเว็บไซต์)

ติดตามความเคลื่อนไหวของงานสัมมนาวิชาการได้ทางเว็บไซต์ และเพจ SoTL9[199] [1 มี.ค. 2567]

Top