ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 3/2566

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ (CHECO) ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 5  โดยมี ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน กล่าวเปิดงาน และบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการโดย คุณมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ ร่วมด้วย คุณนฤมล ศรีรัตน์ และคุณวิศวียา เนาวนัติ ผู้ช่วยวิทยากร เจ้าหน้าที่งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  โดยมีอาจารย์และนักวิชาการเข้าร่วม จำนวน 25 คน


ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก[818] [22 ธ.ค. 2566]

Top