ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 2/2566

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ (CHECO) ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 5  โดยมี ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน กล่าวเปิดงาน และบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการโดย คุณมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ ร่วมด้วย คุณนฤมล ศรีรัตน์ เจ้าหน้าที่งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  โดยมีอาจารย์และนักวิชาการเข้าร่วม จำนวน 26 คน


ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก[302] [18 ธ.ค. 2566]

Top