ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 30 พ.ย.2566

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบรับทราบหลักสูตร(CHECO) ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 30 พ.ย.2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 5  โดยมี ผช.สุธัญญา ด้วงอินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน กล่าวเปิดงาน และบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการโดย คุณมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ ร่วมด้วย คุณนฤมล ศรีรัตน์ เจ้าหน้าที่งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  โดยมีอาจารย์และนักวิชาการเข้าร่วม จำนวน 23 คน


ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก[278] [1 ธ.ค. 2566]

Top