ศนร. ร่วมกับ ศทด. อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 วันที่ 28 ต.ค. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 วันที่ 28 ต.ค. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meeting ในการอบรมในครั้งนี้ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และคุณสุภาพร ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรแนะนำการใช้ระบบ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 30 คน 

การบันทึก มคอ.3 img1 การบันทึก มคอ.3  img2

 

ภาพการอบรมทั้งหมด 
[482] [27 ต.ค. 2564]

Top