ขอเชิญเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 4 ในวันที่ 18-20 มกราคม 2562

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 4 ในวันที่ 18-20 มกราคม 2562 ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ติดต่อสอบถามโทร. 3770 อีเมล fnantawa@mail.wu.ac.th
[776] [22 พ.ย. 2561]

Top