ขั้นตอนวิธีการส่งงาน A1-A5 สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม Pre-UKPSF รุ่นที่ 3

ขั้นตอนวิธีการส่งงาน A1-A5 สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม Pre-UKPSF

1. เข้า URL : https://elearning.wu.ac.th/

2. Login โดยใช้ Username&Password มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. ช่อง Search Course ระบุคำค้นว่า "ukpsf" แล้วกด Search

4. เลือกรายวิชา Pre-UK Professional Standards Framework รุ่นที่ 3

5. เลื่อนจนเจอหัวข้อ ดังภาพ 

6. กดเลือก ส่งงาน A1-A5 กด Add Submission
[1007] [12 พ.ย. 2561]

Top