อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ รุ่นที่ 17 วันที่ 22-23 ก.ค. 2566


ชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ รุ่นที่ 17 วันที่ 22-23 ก.ค. 2566
เนื้อหาโดยสังเขบ

-

วิทยากร

-

วันที่จัด/เวลา 22-23 ก.ค. 2566 / 9.00-16.30, 9.00-16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 โซน C อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
ลงทะเบียน ปิดรับลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ 73770
ภาพกิจกรรมTop