โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 6 วันที่ 5-7 มิ.ย. 2563


ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 6 วันที่ 5-7 มิ.ย. 2563
เนื้อหาโดยสังเขบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 6 วันที่ 5-7 มิ.ย. 2563

วิทยากร
วันที่จัด/เวลา 5-7 มิ.ย. 2563 / 9.00-16.00, 9.00-16.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
ลงทะเบียน ปิดรับลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร. 3770
ภาพกิจกรรมTop