ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF


ชื่อกิจกรรม ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF
เนื้อหาโดยสังเขบ

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ลงทะเบียน คลิก

หมายเหตุ อาจารย์ท่านไดที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ใหม่สามารถเข้าร่วมได้

วิทยากร

-

วันที่จัด/เวลา 5 ก.พ. 2563 / 9.00-12.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
ลงทะเบียน ปิดรับลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร.3770
ภาพกิจกรรมTop