ปฏิทิน/รายงานการประชุม


ค้นหามติที่ประชุม

ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ปี 2566

ปฏิทินการประชุม วันสุดท้ายของการส่งวาระ รายงานการประชุม
ครั้งที่ วันที่ เวลา ห้อง
1/2566 18 มกราคม 2566 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 9 มกราคม 2566 รายงาน
2/2566 15 กุมภาพันธ์ 2566 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 6 กุมภาพันธ์ 2566 รายงาน
ครั้งพิเศษที่ 1/2566 22 กุมภาพันธ์ 2566 12.00 น. ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 20 กุมภาพันธ์ 2566 รายงาน
3/2566 15 มีนาคม 2566 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 7 มีนาคม 2566 รายงาน
4/2566 19 เมษายน 2566 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 10 เมษายน 2566 รายงาน
ครั้งพิเศษที่ 2/2566 3 พฤษภาคม 2566 11.00 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 4 พฤษภาคม 2566 รายงาน
5/2566 24 พฤษภาคม 2566 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 8 พฤษภาคม 2566 รายงาน
ครั้งพิเศษที่ 3/2566 15 มิถุนายน 2566 12.00 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 14 มิถุนายน 2566 รายงาน
6/2566 21 มิถุนายน 2566 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 12 มิถุนายน 2566 รายงาน
7/2566 19 กรกฎาคม 2566 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 10 กรกฎาคม 2566 รายงาน
ว 1/2566 1 สิงหาคม 2566 - น. - 1 สิงหาคม 2566 รายงาน
8/2566 16 สิงหาคม 2566 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 7 สิงหาคม 2566 รายงาน
9/2566 20 กันยายน 2566 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 11 กันยายน 2566 รายงาน
10/2566 25 ตุลาคม 2566 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 9 ตุลาคม 2566 รายงาน
11/2566 15 พฤศจิกายน 2566 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 6 พฤศจิกายน 2566 รายงาน
ครั้งพิเศษที่ 4/2566 16 พฤศจิกายน 2566 13.00 น. ห้องประชุมช่อประดู่ 15 พฤศจิกายน 2566 รายงาน
ครั้งพิเศษที่ 5/2566 20 พฤศจิกายน 2566 13.00 น. ห้องประชุมช่อประดู่ 17 พฤศจิกายน 2566 รายงาน
12/2566 20 ธันวาคม 2566 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 12 ธันวาคม 2566 รายงาน
Top