ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา หัวข้อ ปัญญาประดิษฐ์กับการวัดประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2567

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา หัวข้อ ปัญญาประดิษฐ์กับการวัดประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-15.00 น. 

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

จัดโดย นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชา การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
[165] [17 พ.ค. 2567]

Top