ศนร. จัดอบรม KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 3 พ.ย. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ในวันที่ 3 พ.ย. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom ในหัวข้อ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป โดยมีคณาจารย์สนใจเข้าร่วมจำนวน 20 คน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 3 ท่านในการบรรยาย ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา สากยโรจน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2. อาจารย์ นพ.ปวรุตม์ พวงศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3. อาจารย์หทัยกาญจน์ นุ่นเดช สำนักวิชาการจัดการ

สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป 1 สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป 2

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก
[497] [4 พ.ย. 2564]

Top