ศนร. ร่วมกับ ศทด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ e-learning วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ e-learning วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meeting ในการอบรมในครั้งนี้ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และคุณภัทรานิษฐ์ โยธินวัฒนบำรุง โปรแกรมเมอร์จากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรแนะนำการใช้ระบบ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 30 คน 

e-learning 1 e-learning 2

 

ภาพการอบรมทั้งหมด 
[501] [28 ต.ค. 2564]

Top