ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561

ชอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 

การประเมินผลการอบรม Pre-UKPSF

- ผู้เข้าอบรม ต้องเข้าอบรมเวลาไม่น้อยกว่า 80% และ 

- ผู้เข้าอบรม จะต้องส่งงาน A1-A5 ภายในวัน-เวลาที่กำหนด

ลงทะเบียน คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.3770
[795] [12 พ.ย. 2561]

Top