อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 16 วันที่ 26-28 เม.ย. 2566


ชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 16 วันที่ 26-28 เม.ย. 2566
เนื้อหาโดยสังเขบ

อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 16 วันที่ 26-28 เม.ย. 2566

วิทยากร

-

วันที่จัด/เวลา 26-28 เม.ย. 2566 / 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 โซน C อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
ลงทะเบียน ปิดรับลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร. 73770
ภาพกิจกรรมTop