อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 15 วันที่ 23-25 ธ.ค. 2565


ชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 15 วันที่ 23-25 ธ.ค. 2565
เนื้อหาโดยสังเขบ

-

วิทยากร

-

วันที่จัด/เวลา 23-25 ธ.ค. 2565 / 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลงทะเบียน ปิดรับลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร. 73770
ภาพกิจกรรมTop