อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 13 วันที่ 25-27 มิถุนายน 2565


ชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 13 วันที่ 25-27 มิถุนายน 2565
เนื้อหาโดยสังเขบ

อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 13 วันที่ 25-27 มิถุนายน 2565

วิทยากร

-

วันที่จัด/เวลา 25-27 มิ.ย. 2565 / 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
ลงทะเบียน ปิดรับลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร. 73770
ภาพกิจกรรมTop