อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 12 วันที่ 7-9 มีนาคม 2565


ชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 12 วันที่ 7-9 มีนาคม 2565
เนื้อหาโดยสังเขบ

อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย วันที่ 7-9 มีนาคม 2565

วิทยากร
วันที่จัด/เวลา 7-9 มี.ค. 2565 / 8.30-16.30, 8.30-13.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
ลงทะเบียน ปิดรับลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร. 73770
ภาพกิจกรรมTop