อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 10 ออนไลน์ วันที่ 7-9 มิ.ย. 2564


ชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 10 ออนไลน์ วันที่ 7-9 มิ.ย. 2564
เนื้อหาโดยสังเขบ

อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 10 สำหรับอาจารย์ใหม่ มวล. วันที่ 7-9 มิ.ย. 2564

วิทยากร

-

วันที่จัด/เวลา 7-9 มิ.ย. 2564 / 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.
สถานที่ Microsoft Teams
ลงทะเบียน ปิดรับลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร. 73770
ภาพกิจกรรมTop