อบรม Pre-UKPSF รุ่น 9 (อาจารย์ไทย)


ชื่อกิจกรรม อบรม Pre-UKPSF รุ่น 9 (อาจารย์ไทย)
เนื้อหาโดยสังเขบ

อบรม Pre-UKPSF รุ่น 9 (อาจารย์ไทย) รับจำนวน 50 คน

วิทยากร

-

วันที่จัด/เวลา 5-7 มี.ค. 2564 / 9.00-16.30, 9.00-16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
ลงทะเบียน ปิดรับลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร.3770
ภาพกิจกรรมTop