แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ A3


ชื่อกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ A3
เนื้อหาโดยสังเขบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล Part II  สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ A3 ลงทะเบียน คลิก

วิทยากร

-

วันที่จัด/เวลา 28 ส.ค. 2562 / 11.00-13.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย
ลงทะเบียน ปิดรับลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร. 3770
ภาพกิจกรรมTop