ปฏิทิน/รายงานการประชุม


ค้นหามติที่ประชุม

ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ปี


ปฏิทินการประชุม วันสุดท้ายของการส่งวาระ รายงานการประชุม
ครั้งที่ วันที่ เวลา ห้อง
1/2567 17 มกราคม 2567 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 3 มกราคม 2567 รายงาน
2/2567 21 กุมภาพันธ์ 2567 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 7 กุมภาพันธ์ 2567 รายงาน
3/2567 20 มีนาคม 2567 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 6 มีนาคม 2567 รายงาน
4/2567 17 เมษายน 2567 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 3 เมษายน 2567 รายงาน
5/2567 15 พฤษภาคม 2567 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 1 พฤษภาคม 2567 รายงาน
6/2567 19 มิถุนายน 2567 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 5 มิถุนายน 2567 รายงาน
7/2567 17 กรกฎาคม 2567 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 3 กรกฎาคม 2567 รายงาน
8/2567 21 สิงหาคม 2567 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 7 สิงหาคม 2567 รายงาน
9/2567 18 กันยายน 2567 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 4 กันยายน 2567 รายงาน
10/2567 16 ตุลาคม 2567 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 2 ตุลาคม 2567 รายงาน
11/2567 20 พฤศจิกายน 2567 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 6 พฤศจิกายน 2567 รายงาน
12/2567 18 ธันวาคม 2567 13.00-16.30 น. ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting 4 ธันวาคม 2567 รายงาน
Top