งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน

ปฏิทินกิจกรรม/อบรม/สัมมนา
UKPSF
แบบฟอร์ม
UKPSF
Collaborate Tools สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
งานวิจัยในชั้นเรียน


ปฏิทินกิจกรรม/อบรม/สัมมนา
ข่าวประชาสัมพันธ์ navcur
card_bundit-aun.jpg card-pornthip.jpg sukanya-pueng.jpg card-santi-pech.jpg card-nithada.jpg darunee-boon.jpg card-Hina.jpg

ขอให้ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 3/2566 ขอให้ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 3/2566
view [66] calendarcilt [23 ก.พ. 2567] newupload
ศคร. จัดอบรมด้าน EMI หัวข้อ ศคร. จัดอบรมด้าน EMI หัวข้อ "Classroom Language (Functional Phrases & Collocations)" เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567
view [52] calendarcilt [22 ก.พ. 2567]
ศคร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2567 ศคร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2567
view [72] calendarcilt [9 ก.พ. 2567]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2567 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2567
view [42] calendarcilt [8 ก.พ. 2567]
ศคร. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการ ต้อนรับ และการแสดง โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ศคร. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการ ต้อนรับ และการแสดง โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9
view [53] calendarcilt [2 ก.พ. 2567]
ศคร. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ศคร. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9
view [59] calendarcilt [16 ม.ค. 2567]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2567 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2567
view [70] calendarcilt [10 ม.ค. 2567]
ศคร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ในวันที่ 26 ธ.ค. 2566 ศคร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ในวันที่ 26 ธ.ค. 2566
view [106] calendarcilt [28 ธ.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 3/2566 ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 3/2566
view [115] calendarcilt [22 ธ.ค. 2566]
ศคร. จัดกิจกรรมอบรม EMI Orientation ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ศคร. จัดกิจกรรมอบรม EMI Orientation ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566
view [148] calendarcilt [21 ธ.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 12/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 12/2566
view [96] calendarcilt [18 ธ.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 2/2566 ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 2/2566
view [106] calendarcilt [18 ธ.ค. 2566]
ศคร. จัดกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ University Transformation through Lifelong Learning case study at Chiang Mai University ในวันที่ 12 ธ.ค. 2566 ศคร. จัดกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ University Transformation through Lifelong Learning case study at Chiang Mai University ในวันที่ 12 ธ.ค. 2566
view [143] calendarcilt [13 ธ.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมให้คำแนะนำขั้นตอนการ Submit Application UKPSF และขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย การ Submit Application UKPSF แก่อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ศคร. จัดประชุมให้คำแนะนำขั้นตอนการ Submit Application UKPSF และขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย การ Submit Application UKPSF แก่อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
view [131] calendarcilt [4 ธ.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 30 พ.ย.2566 ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 30 พ.ย.2566
view [112] calendarcilt [1 ธ.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งพิเศษที่ 10/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งพิเศษที่ 10/2566
view [136] calendarcilt [20 พ.ย. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 11/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 11/2566
view [146] calendarcilt [10 พ.ย. 2566]
ศคร. จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 14 ศคร. จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 14
view [127] calendarcilt [27 ต.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 13 ศคร.จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 13
view [139] calendarcilt [16 ต.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2566
view [179] calendarcilt [16 ต.ค. 2566]

ข่าวทั้งหมด>>>>

เว็บไซต์/ระบบที่เกี่ยวข้อง

ระบบพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนการสอน
ระบบประเมินการสอน
ทำเนียบครูดีเด่น
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาคลังสารสนเทศผลงานการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระบบ TQF
ระบบ TQF

วิดีโอ

gallery

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Soft Skills Assessment วันที่ 16 ก.พ. 2567
view [26] calendarcilt [19 ก.พ. 2567]

วิดีโอทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด navcur
1. แบบฟอร์มขอแก้ไขผลประเมินการสอนของอาจารย์ (ผ่านระบบ Doms) [264] [24 ม.ค. 2566]
2. แบบประเมินการสอน สำหรับการประเมินศักยภาพการสอนของผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สำหรับกรรมการ) [383] [20 ม.ค. 2566]
3. แบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับการประเมินศักยภาพการสอนของผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สำหรับนักศึกษา) [259] [20 ม.ค. 2566]
4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับรองการเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF (United Kingdom Professional Standard Framework) [275] [19 ม.ค. 2566]
5. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน การขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [1356] [29 ม.ค. 2564]
6. แนวปฏิบัติในการประเมินการสอน พ.ศ. 2563 [1137] [4 ม.ค. 2564]
7. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) [708] [9 ส.ค. 2562]
เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด


เข้าร่วมกลุ่ม

 
Teaching & Learning Corner @Walailak University
ปิด group · สมาชิก 156 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
 
Top