ขอเชิญเข้าร่วม อบรม การออกแบบและสร้างข้อสอบเพื่อวัดวามรู้ตามแนวทาง Bloom Revises Taxonomy วันที่ 8 พ.ค.2566

รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
วัน/เวลา : วันจันทร์ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 
ลงทะเบียน คลิก 
 
วิทยากร : รศ.ดร.ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 
รูปแบบการจัด : online
 
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
Join Zoom Meeting
 
สอบถามโทร. 73770

[167] [9 มี.ค. 2566]

Top