ขอเชิญเข้าร่วม อบรม การออกแบบและประเมินการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วันที่ 19 เม.ย. 2566

รายละเอียดกิจกรรมอบรม

วัน/เวลา : วันพุธ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.  

ลงทะเบียน คลิก

วิทยากร : รศ.ดร.ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย

รูปแบบการจัด : online

รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Join Zoom Meeting


https://wu-ac-th.zoom.us/j/97793069548?pwd=NUR6eEwxWXUzV0pBUk9PL01jUTdnZz09

Meeting ID: 977 9306 9548
Passcode: 080216

[75] [8 มี.ค. 2566]

Top