ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 11 เม.ย. 2566

รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
วัน/เวลา : วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.  
 
ลงทะเบียน คลิก
 
วิทยากร : ศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 
รูปแบบการจัด : online
 
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
Join Zoom Meeting

https://wu-ac-th.zoom.us/j/95520926267?pwd=S043NE5kTG1mODQ3T2d2dEJJUW9pUT09

Meeting ID: 955 2092 6267
Passcode: 786090

[94] [7 มี.ค. 2566]

Top