Index of /backEnd/myfile/attReport

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[  ]กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปรับปรุง2561.zip2022-04-05 11:16 7.3M 
[  ]กลุ่มวิชาเลือกเสรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์.pdf2022-04-05 11:16 182K 
[  ]ข้อบังคับบัณฑิต-60.pdf2022-04-05 11:16 1.5M 
[  ]ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาอาจารย์ดีเด่น.doc2022-04-05 11:16 57K 
[  ]ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ.pdf2022-04-05 11:16 69K 
[  ]งานปี2564.pdf2022-03-08 10:54 281K 
[  ]จดหมาย สกอ.ชี้แจงแนวทางบริหารหลักสูตร1.pdf2022-04-05 11:16 832K 
[  ]จดหมายแจ้งให้ส่งสภาวิชาชีพก่อน สกอ..pdf2022-04-05 11:16 475K 
[  ]ประกาศเกี่ยวกับการ-Submit-Application-UKPSF.pdf2023-01-19 10:41 621K 
[  ]ปรัชญาและอัตลักษณ์-มวล.pdf2022-04-05 11:16 35K 
[  ]ปรับปรุงหลักสูตร256027042560.pdf2022-04-05 11:16 282K 
[  ]รายงาน-ติดตามผลการการเรียนการสอนรายเป็นภาษาอังกฤษ.pdf2022-04-05 11:16 243K 
[  ]รายวิชาเลือกเสรี-มวล.60-สรุปจากทุกสำนัก.pdf2022-04-05 11:16 199K 
[  ]หมวดวิชาศึกษาทั่วไป61แบบ3เทอมupdate05032561.doc2022-04-05 11:16 402K 
[  ]เปิดหลักสูตร256026042560.pdf2022-04-05 11:16 213K 
[  ]เล่มพื้นฐานวิทย์คณิต.docx2022-04-05 11:16 3.7M 
[  ]เล่มพื้นฐานวิทย์คณิต61.docx2022-04-05 11:16 0  
[  ]เล่มพื้นฐานวิทย์-คณิต-Final-14-11-2017.pdf2022-04-05 11:16 4.5M 
[  ]แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้.docx2022-04-05 11:16 36K 
[  ]แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบประมวลความรู้มีวิชาเอก.docx2022-04-05 11:16 40K 
[  ]แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบประมวลความรู้.docx2022-04-05 11:16 39K 
[  ]แนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก.pdf2022-04-05 11:16 96K 
[  ]แนวปฎิบัติหลักเกณฑ์และผลประเมินการสอนของพนักงาน_ปี2564.pdf2022-11-07 11:50 634K 
[  ]แนวปฏิบัติประเมินการสอน.pdf2022-04-05 11:16 78K 
[  ]แบบข้อมูลแนบTOR_-Degree5กพ1.docx2022-04-05 11:16 20K 
[  ]แบบข้อมูลแนบTOR_NonDegree5กพ1.docx2022-04-05 11:16 15K 
[  ]แบบข้อมูลแนบTOR_NonDegree template.doc2022-04-05 11:16 20K 
[  ]แบบประเมินการสอน-การประเมินศักยภาพการสอนของผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์(กรรมการ).pdf2023-01-20 14:28 78K 
[  ]แบบประเมินการสอน-การประเมินศักยภาพการสอนของผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์.pdf2023-01-20 09:16 349K 
[  ]แบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับการประเมินศักยภาพการสอน (สำหรับนักศึกษา).pdf2023-01-20 14:43 65K 
[  ]แบบฟอร์มขอแก้ไขผลประเมินการสอนของอาจารย์.docx2023-01-24 09:00 15K 
[  ]แบบฟอร์มตรวจภาษาอังกฤษ.doc2022-12-29 14:29 50K 
[  ]แบบฟอร์มเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบยุทธศาสตร์ปี2561.doc2022-04-05 11:16 156K 
[  ]แบบเสนอโครงการงบพัฒนาวิชาการ2561.docx2022-04-05 11:16 34K 
[  ]แบบเสนอโครงการงบพัฒนาวิชาการ2561_ศูนย์นวัตก.docx2022-04-05 11:16 34K 
[  ]แผนการเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป_update05032561.doc2022-04-05 11:16 14K 
[  ]0 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่า Submit Appliction UKPSF 2566.pdf2023-01-03 16:07 251K 
[  ]01-Slide-ศ.คลินิกเกียรติคุณ-นพ.อุดม-1.pdf2022-04-05 11:16 3.0M 
[  ]02-การพัฒนาบุคลากร_eec-1.pdf2022-04-05 11:16 2.4M 
[  ]03-ข้อมูลเพิ่มเติมจาก-EEC.pdf2022-04-05 11:16 1.5M 
[  ]04-Next-Gen-Curr-for-EEC-25620515.docx2022-04-05 11:16 27K 
[  ]05-สรุปความต้องการกำลังคนใน-10-อุตสาหกรรม.pdf2022-04-05 11:16 346K 
[  ]1,6,16_คู่มิอ CUPT QA 2558-60.pdf2022-04-05 11:16 1.1M 
[  ]2,9,14_BOOK_ISWU4_3[เนเธเน‰เน„เธ‚].pdf2022-04-05 11:16 6.6M 
[  ]2,9,14_BOOK_ISWU4_3[แก้ไข].pdf2022-04-05 11:16 6.6M 
[  ]3,12,14_งานประกาศ.pdf2022-04-05 11:16 4.7M 
[  ]3,12,14_เธ‡เธฒเธ™เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจ.pdf2022-04-05 11:16 4.7M 
[  ]3,12,14_0383er(2013).pdf2022-04-05 11:16 1.1M 
[  ]3,12,14_2557.pdf2022-04-05 11:16 570K 
[  ]3,12,14_binder17.pdf2022-04-05 11:16 595K 
[  ]4,2,16_25,1,16_เกณฑ์-บัณฑิต-2558.pdf2022-04-05 11:16 100K 
[  ]4,2,16_25,1,16_เกณฑ์-ป.ตรี-2558.pdf2022-04-05 11:16 76K 
[  ]4,2,16_25,1,16_แนวทางการบริหารเกณฑ์-2558.pdf2022-04-05 11:16 58K 
[  ]4,8,16_รหัสหลักสูตร.pdf2022-04-05 11:16 105K 
[  ]5 ประกาศเกี่ยวกับการ Submit Application UKPSF.pdf2023-01-03 16:09 621K 
[  ]5,3,18_หมวดวิชาศึกษาทั่วไป61แบบ3เทอมupdate05032561.doc2022-04-05 11:16 402K 
[  ]5,3,18_Finalหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-61-แบบ-3-เทอม_update05032561.doc2022-04-05 11:16 402K 
[  ]5,8,15_รหัสหลักสูตร.pdf2022-04-05 11:16 88K 
[  ]5,9,16_25,1,16_เกณฑ์-บัณฑิต-2558.pdf2022-04-05 11:16 100K 
[  ]5,9,16_25,1,16_เกณฑ์-ป.ตรี-2558.pdf2022-04-05 11:16 76K 
[  ]5,10,16_คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ.pdf2022-04-05 11:16 803K 
[  ]6,7,16_มคอ.04-58.doc2022-04-05 11:16 151K 
[  ]6,7,16_มคอ.06-58.doc2022-04-05 11:16 154K 
[  ]6,7,16_แบบฟอร์มเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบยุทธศาสตร์ปี2559 (ล่าสุด).doc2022-04-05 11:16 147K 
[  ]6,8,15_22,7,15_จัดกลุ่ม (1) (1) (1).docx2022-04-05 11:16 36K 
[  ]9,12,16_รหัสหลักสูตร.docx2022-04-05 11:16 24K 
[  ]9,12,16_แผนการเสนอรายละเอียดหลักสูตร (มคอ2) ปีการศึกษา2559.pdf2022-04-05 11:16 88K 
[  ]10,8,15_qa-20150807-145841-pmzsD.doc2022-04-05 11:16 176K 
[  ]12,7,18_หมวดวิชาศึกษาทั่วไป61หลักสูตรไทยแบบ3เทอม.doc2022-04-05 11:16 390K 
[  ]12,7,18_Finalหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-61-หลักสูตรไทยแบบ-3-เทอม_update12-07-61.doc2022-04-05 11:16 390K 
[  ]14,2,18_Finalหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-61-แบบ-2-เทอม_updateล่าสุด.doc2022-04-05 11:16 345K 
[  ]15,6,15_โครงสร้าง.pdf2022-04-05 11:16 371K 
[  ]15,6,15_iqa_2558.pdf2022-04-05 11:16 6.6M 
[  ]15.-CP-15-คำนิยาม-คู่มือ-และการเผยแพร่.docx2022-03-08 10:55 33K 
[  ]16,6,16_TQF_Report_02.doc2022-04-05 11:16 155K 
[  ]16,6,16_TQF_Report_04.dot2022-04-05 11:16 124K 
[  ]16,6,16_TQF_Report_06.dot2022-04-05 11:16 124K 
[  ]18,4,18_15-isced-2013.pdf2022-04-05 11:16 779K 
[  ]18-ประกาศการสอบประมวลความรู้่_ล่าสุด.pdf2022-04-05 11:16 72K 
[  ]19,4,17_ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2560.PDF2022-04-05 11:16 1.3M 
[  ]19-ประกาศแนวทางการจัดหลักสูตรนานาชาติ_5.pdf2022-04-05 11:16 136K 
[  ]20,10,14_LabMySQL_2.pdf2022-04-05 11:16 380K 
[  ]21,9,18_GeneralEducation2561(Inter 2 semester).doc2022-04-05 11:16 501K 
[  ]21,9,18_GeneralEducation2561(Inter 3 semester).doc2022-04-05 11:16 528K 
[  ]21,9,18_GeneralEducation2561Inter 3 semester.doc2022-04-05 11:16 528K 
[  ]21,9,18_GeneralEducation2561Inter3semester.doc2022-04-05 11:16 528K 
[  ]21,9,18_GeneralEducation2561Thai 3 semester.doc2022-04-05 11:16 507K 
[  ]21,9,2018_GeneralEducation2561Inter2semester.doc2022-04-05 11:16 501K 
[  ]21,9,2018_GeneralEducation2561Thai3semester.doc2022-04-05 11:16 507K 
[  ]21_GeneralEducation2561Inter3semester.doc2022-04-05 11:16 528K 
[  ]22,4,16_รหัสหลักสูตร.pdf2022-04-05 11:16 97K 
[  ]23,1,17_ร่าง-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-60-ฉบับแก้ไข-11-11-59.doc2022-04-05 11:16 354K 
[  ]23,1,17_(ร่าง)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป60(เวอร์ชัน 40 หน่วยกิต-เสนอสภามหาวิทยาลัย).doc2022-04-05 11:16 354K 
[  ]23,8,19_การเขียนบรรณานุกรม.pdf2022-04-05 11:16 226K 
[  ]24,11,16_รหัสหลักสูตร.docx2022-04-05 11:16 18K 
[  ]24,11,16_ร่าง-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-60-ฉบับล่าสุด-11-11-59-เวอร์ชัน-40-หน่วยกิต-ผ่านสภามหาวิทยาลัย (1).doc2022-04-05 11:16 354K 
[  ]26,7,17_กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ.pdf2022-04-05 11:16 420K 
[  ]26,7,17_NQF.pdf2022-04-05 11:16 420K 
[  ]26,9,19_คู่มือการนำเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ.doc2022-04-05 11:16 3.8M 
[  ]26,9,19_แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ.docx2022-04-05 11:16 37K 
[  ]27,4,18_tqf2552.pdf2022-04-05 11:16 1.1M 
[  ]31,7,17_ข้อบังคับบัณฑิต-60.pdf2022-04-05 11:16 1.5M 
[  ]34-แนวปฏิบัติในการแต่งตั้ง-อ.พิเศษ.pdf2022-04-05 11:16 95K 
[  ]35-รายงานสภาวิชาการ7-60ปรับแก้ตามการรับรอง28-08-60ต้นฉบับ.docx2022-04-05 11:16 149K 
[  ]59-พระราชกฤษฎีกา-อักษาย่อสาขาวิชา-60.pdf2022-04-05 11:16 173K 
[  ]63-ข้อบังคับบัณฑิต-นานาชาติ-ทวิภาค.pdf2022-04-05 11:16 3.0M 
[  ]APA7.pdf2023-02-03 16:02 1.2M 
[  ]AnnounceComprehensive-Exam.pdf2022-04-05 11:16 195K 
[  ]CourseID_update19082562.pdf2022-04-05 11:16 23M 
[  ]CoursesyllabusTemplate.doc2022-04-05 11:16 300K 
[  ]Finalหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-61-หลักสูตรไทยแบบ-3-เทอม_update14-06-61.doc2022-04-05 11:16 390K 
[  ]Finalหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-61-แบบ-2-เทอม_updateล่าสุด.doc2022-04-05 11:16 345K 
[  ]Formative-Assessment-Defined.pdf2022-04-05 11:16 217K 
[  ]GE2559.pdf2022-04-05 11:16 312K 
[  ]GE2560.pdf2022-04-05 11:16 360K 
[  ]GE2561INTER2TERMUPDATE14082651.doc2022-04-05 11:16 376K 
[  ]GE2561INTER3TERMUPDATE14082561.doc2022-04-05 11:16 401K 
[  ]GE2561THAI3TERM2561UPDATE14082561.doc2022-04-05 11:16 387K 
[  ]GE2564Inter2.doc2022-04-05 11:16 1.9M 
[  ]GE2564Inter3.doc2022-04-05 11:16 1.9M 
[  ]GE2564Thai3.doc2022-04-05 11:16 1.9M 
[  ]ManualCourse_syllabus.doc2022-04-05 11:16 511K 
[  ]NQF.pdf2022-04-05 11:16 420K 
[  ]New Template Course Syllabus 29-04-62.zip2022-04-05 11:16 2.7M 
[  ]Newcourse syllabus2018.zip2022-04-05 11:16 1.3M 
[  ]TORDegree template.doc2022-04-05 11:16 18K 
[  ]TORNonDegreetemplate.doc2022-04-05 11:16 20K 
[  ]Template-62-มคอ-2-aun-qa-ณ-วันที่-21-ส.ค.-62.doc2022-04-05 11:16 9.3M 
[  ]TemplateTQFV09-28-02-66 .docx2023-03-02 14:32 625K 
[  ]Template_เอกสารประกอบการสอน (ผศ) เอกสารคำสอน (รศ) (1).docx2022-04-05 11:16 24K 
[  ]Template_เอกสารประกอบการสอน-ผศ-เอกสารคำสอน-รศ.docx2022-04-05 11:16 24K 
[  ]apaword.pdf2022-04-05 11:16 332K 
[  ]coopedu.docx2022-04-05 11:16 32K 
[  ]ge61international2termupdate170761.doc2022-04-05 11:16 376K 
[  ]ge61international3termupdate170761.doc2022-04-05 11:16 414K 
[  ]ge61thai3termupdate170761.doc2022-04-05 11:16 387K 
[  ]templateรายงานผลประเมินหลักสูตร-พ.ศ.2548 (1).doc2022-04-05 11:16 218K 
[  ]templateรายงานผลประเมินหลักสูตร-พ.ศ.2558 (1).doc2022-04-05 11:16 217K 
[  ]templateรายงานผลประเมิน-สำนักวิชา (1).doc2022-04-05 11:16 188K 
[  ]test.docx2022-04-05 11:16 11K 
[  ]ueropemodel.pdf2022-04-05 11:16 1.0M 
[  ]wumeet22562.pdf2022-04-05 11:16 2.0M 

Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at cte.wu.ac.th Port 443